مدارک لازم برای پیش ثبت نام حقوقی

 

  • اطلاعات پرونده شرکت ( شناسه ملی، کد اقتصادی قدیم، کدواحد مالیاتی)
  • شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
  • تاییدیه پستی برای آدرس دفتر
  • روزنامه رسمی