ثبت نام online

مدارک مورد نیازبرای معاملات فصلی online

1- در دست داشتن نامه محرمانه ارسال توسط پست (نام کاربری و کلمه عبور)

۲- مشخص نمودن سه ماهه ارسالی معاملات فصلی

۳- دارا بودن کامل و دقیق مبالغ خرید و فروش (ریال)