بند الف

 

قانون مالیاتهای مستقیم مشمولین بند الف ماده ۹۶

۱ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیة واردکنندگان و صادرکنندگان‌.

۲ـ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانة بهره‌برداری از وزارتخانة    ذیربط صادر شده یا می‌شود.

۳ـ بهره برداران معادن‌.

۴ـ صاحبان مؤسسات حسابرسی‌، حسابداری و دفترداری‌، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی‌، مشاوره‌ای‌، انفورماتیک‌، رایانه‌ای اعم از سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری و طراحی‌سیستم‌.

۵ـ صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی‌، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیر انتفاعی‌، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌.

۶ـ صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه‌های سالمندان‌.

۷- صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

۸ـ بنکداران‌، عمده فروشها، فروشگاه‌های بزرگ‌، واسطه‌های‌ مالی‌، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

۹ـ نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی‌.

۱۰ـ صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری‌، زمینی‌، دریایی ‌و هوایی اعم از مسافری یا باربری‌.

۱۱ـ صاحبان مؤسسات مهندسی و  مهندسی مشاور.

۱۲ـ صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی‌.