پیش ثبت نام ارزش افزوده

مدارک مربوط به ارسال ارزش افزوده

مرحله اول پیش ثبت نام

اشخاص حقیقی

۱- تکمیل فرم مربوطه که شامل اطلاعات هویتی ، آدرس محل سکونت ، شماره تماس و …….. می باشد.

اشخاص حقوقی

۱- تکمیل فرم مربوطه که شامل اطلاعات هویتی مدیر عامل ، شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت و ……. ، آدرس محل سکونت ، شماره تماس و ……. می باشد.